ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
แพทย์ประจำศูนย์
หลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรคผิวหนังน่ารู้ในเวชปฏิบัติ (Dermatology in Clinical Practice)
iconวีดีโอแนะนำหลักสูตร
iconรายละเอียดหลักสูตร
คอร์สสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจในโรคผิวหนังที่ต้องพบเจอบ่อย ๆ ครอบคลุมเนื้อหาโรคผิวหนังที่ต้องพบเจอในเวชปฏิบัติ เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ แพทย์ที่ให้การตรวจรักษาด้านผิวพรรณและความงาม แพทย์ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้ผิวหนัง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่กลั่นกรองประสบการณ์ความรู้ และเทคนิคการดูแลคนไข้ที่พบเจอในเวชปฏิบัติโรคผิวหนัง
iconหัวข้อในหลักสูตร
 • Introduction to dermatology
 • Eczematous dermatitis
 • Papulosquamous and blistering conditions
 • Fungal skin infection
 • Common infectious skin disease
 • Acne and facial dermatoses
 • Pigmentary disorders
 • Common skin tumors
 • Common hair diseases
 • Topical therapy in dermatology
 • iconรูปแบบหลักสูตร
  เรียนออนไลน์ผ่าน skincenter.swu.ac.th ได้ในทุกอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
  iconวิทยากร
 • รศ.นพ. มนตรี อุดมเพทายกุล
 • ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
 • พญ. ศิลดา กนกรังษี
 • พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
 • ดร.พญ. นันทิชา คมนามูล
 • นพ. ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
 • พญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
 • iconคอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 • แพทย์ในเวชปฏิบัติที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้โรคผิวหนัง
 • แพทย์ที่ทำงานคลินิกผิวพรรณและความงาม
 • แพทย์จบใหม่ ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์
 • เภสัชกร
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจโรคผิวหนัง
 • iconอัตราค่าลงทะเบียน
  ค่าอบรม ตลอดหลักสูตร 4,965 บาท
  สำหรับศิษย์เก่า มศว หรือเคยลงทะเบียนแล้ว ลด 10%4,465 บาท
  ชำระค่าลงทะเบียนโดยวิธีการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ประเภท ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 982-4-14110-3
  iconขั้นตอนการลงทะเบียนและเรียนในหลักสูตร
  1. สามารถสมัครเรียนผ่านทาง skincenter.swu.ac.th/course
  2. ลงทะเบียนและชำระเงิน
  3. รับ รหัสเข้าเรียน โดยสามารถเข้าเรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา
  4. เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหา ท่านสามารถทำแบบทดสอบของคอร์สที่ด้านล่างสุดของ Menu bar
  5. เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ทางทีมงานจะจัดส่งใบประกาศให้กับท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  * ระยะเวลาการเรียนในคอร์ส 4 เดือน นับจากวันออกรหัส หากท่านไม่สะดวกเรียนในทันที สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line: @swuskin.acad
  ** ท่านสามารถเข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเข้าใช้ได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์
  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการผิวหนังรุ่น3.pdf
  รายละเอียดโครงการ หลักสูตรโรคผิวหนังรุ่น3.pdf