ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
แพทย์ประจำศูนย์
หลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรคของเส้นผมและเล็บที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ (Hair and Nail Disorders)
iconวีดีโอแนะนำหลักสูตร
iconรายละเอียดหลักสูตร
คอร์สสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจในโรคเส้นผมและเล็บ ครอบคลุมเนื้อหาโรคและปัญหาของเส้นผมและเล็บที่พบในเวชปฏิบัติ เหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไป นักศึกษาแพทย์ แพทย์ที่ให้การตรวจรักษาด้านผิวพรรณและความงาม แพทย์ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้โรคผิวหนัง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่กลั่นกรองประสบการณ์ความรู้ และเทคนิคการดูแลคนไข้ที่พบเจอในเวชปฏิบัติ
iconหัวข้อในหลักสูตร
 • Basic knowledge of human hair
 • Approach to alopecia
 • Common non-scarring alopecia
 • Important scarring alopecia
 • Hypertrichosis and hirsutism
 • Basic knowledge of human nail
 • Approach to common nail problems
 • iconรูปแบบหลักสูตร
  เรียนออนไลน์ผ่าน skincenter.swu.ac.th ได้ในทุกอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
  iconวิทยากร
 • พญ. ศรัญญา คุณเขต
 • พญ. ทิวบุญ ศรีพจนารถ
 • พญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
 • พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
 • iconคอร์สนี้เหมาะสำหรับ
 • แพทย์ในเวชปฏิบัติที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนัง ที่ต้องการฟื้นฟูความรู้โรคผิวหนัง
 • แพทย์ที่ทำงานคลินิกผิวพรรณและความงาม
 • แพทย์จบใหม่ ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์
 • เภสัชกร
 • บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจโรคผิวหนัง
 • iconอัตราค่าลงทะเบียน
  ค่าอบรม ตลอดหลักสูตร 4,565 บาท
  สำหรับศิษย์เก่า มศว หรือเคยลงทะเบียนแล้ว ลด 10%4,165 บาท
  ชำระค่าลงทะเบียนโดยวิธีการโอนเงิน
  ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร ประเภท ออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 982-4-14110-3
  iconขั้นตอนการลงทะเบียนและเรียนในหลักสูตร
  1. สามารถสมัครเรียนผ่านทาง skincenter.swu.ac.th/course
  2. ลงทะเบียนและชำระเงิน
  3. รับ รหัสเข้าเรียน โดยสามารถเข้าเรียนได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา
  4. เมื่อเรียนครบทุกเนื้อหา ท่านสามารถทำแบบทดสอบของคอร์สที่ด้านล่างสุดของ Menu bar
  5. เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ ทางทีมงานจะจัดส่งใบประกาศให้กับท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้
  * ระยะเวลาการเรียนในคอร์ส 4 เดือน นับจากวันออกรหัส หากท่านไม่สะดวกเรียนในทันที สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line: @swuskin.acad
  ** ท่านสามารถเข้าเรียนได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเข้าใช้ได้ครั้งละ 1 อุปกรณ์
  หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการเรียนออนไลน์.pdf
  รายละเอียดโครงการ หลักสูตร Hair_Nail รุ่นที่ 2.pdf