ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
แพทย์ประจำศูนย์
หลักสูตร
หลักสูตรออนไลน์
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรประกาศนียบัตร
image
หลักสูตรปริญญาโท M.Sc. (Dermatology)
ศึกษาและปฏิบัติงานด้านโรคผิวหนังและความงาม รวมถึงเรียนรู้งานวิจัยทางตจวิทยา
icon
เรียนเต็มเวลา
ระยะเวลา 2 ปี
icon
การเรียนการสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
icon
หลักสูตรปริญญา
Master of Science (M.Sc) (Dermatology)
icon
ช่วงเวลารับสมัคร
ธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี
iconสมัครเรียน Line@ : @swuskin.acad