ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SWU SKIN CENTER
ศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ผิวหนัง มศว จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังและการดูแลผิวพรรณแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์การฝึกอบรมแพทย์และค้นคว้าวิจัยด้านโรคผิวหนังเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระดับสากล
หัตถการและเครื่องมือที่ให้บริการที่ศูนย์ผิวหนัง มศว
Lasers & HIFU
 • Vbeam รอยแดง ปานแดง แผลเป็น
 • CO2 laser รักษาเนื้องอก กระเนื้อ หูด
 • HIFU ยกกระชับ ปรับรูปหน้า
 • QS laser รอยดำ กระแดด ฝ้า
 • Finescan แผลเป็น หลุมสิว หน้าใส
 • Fotona ยกกระชับ กำจัดขน
 • EP บำรุง หน้าใส
 • Treatments
 • Fillers เติมเต็มร่องแก้ม ใต้ตา หน้าผาก คาง
 • Botulinum toxin ลดริ้วรอย ลดกราม
 • Subcision รักษาแผลเป็น หลุมสิว
 • AHA, BHA peel การรักษาด้วยกรดผลไม้
 • Sclerotherapy ฉีดเส้นเลือดขอด
 • การผ่าตัดซีสต์ เนื้องอก มะเร็งผิวหนัง
 • การผ่าตัดแผลเป็น คีลอยด์
 • Cryotherapy การจี้ด้วยความเย็น
 • Phototherapy การรักษาด้วยแสง
 • Patch test การตรวจผิวแพ้สัมผัส
 • แพทย์ประจำศูนย์ผิวหนัง มศว
  รศ.นพ. มนตรี อุดมเพทายกุล
  รศ.นพ. มนตรี อุดมเพทายกุล
  อาจารย์แพทย์และหัวหน้าศูนย์ผิวหนัง
  พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
  พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล
  อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
  พญ. ศิลดา กนกรังษี
  พญ. ศิลดา กนกรังษี
  อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
  ดร.พญ. นันทิชา คมนามูล
  ดร.พญ. นันทิชา คมนามูล
  อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
  นพ. ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
  นพ. ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
  อาจารย์แพทย์
  ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
  ผศ.พญ. สุวิรากร โอภาสวงศ์
  อาจารย์แพทย์และแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
  นพ. ณัฐพล พิณนิมิต
  นพ. ณัฐพล พิณนิมิต
  อาจารย์พิเศษและแพทย์ผิวหนัง
  พญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
  พญ. อาภากร เหล่าชุนสุวรรณ
  อาจารย์พิเศษและแพทย์ผิวหนัง
  หลักสูตรออนไลน์